» Tìm kiếm:

Vũ Dũng Hợp

Danh trong thuong mot thuong binh chi vi 5.000 dong Đánh trọng thương một thương binh chỉ vì 5.000 đồng

Một nhóm thanh niên hành nghề xích lô do Trương Như Phố cầm đầu đã hành hung các thương binh quê ở Nam Định, làm thương binh hạng 1/4 Vũ..