» Tìm kiếm:

Vĩnh Nguôn

DBSCL duong trai cay Thai Lan tran vao ĐBSCL: đường, trái cây… Thái Lan tràn vào!

Tháng bảy, chúng tôi đến chợ gò Tà Mâu giáp ranh xã Vĩnh Nguôn (thị xã Châu Đốc, An Giang) và chứng kiến dòng đường cát lậu đang tràn vào..