Thi nhau lan chiem bo song Huong Thi nhau lấn chiếm bờ sông Hương!

TT (Huế) - Từ phản ảnh của một số bạn đọc ở Huế về tình trạng nhà hàng, khách sạn, quán xá thi nhau lấn chiếm bờ sông Hương, phóng viên TT..

Bo song Huong dang bi lan chiem Bờ sông Hương đang bị lấn chiếm

Đôi bờ con sông thơ mộng của thành phố Huế đang bị người dân thi nhau xây nhà hàng, khách sạn. Những khối bê tông đồ sộ được đổ trực tiếp..