» Tìm kiếm:

Văn Thị Minh Hương

Nhac vien TP HCM mo dau vao Nhạc viện TP.HCM mở “đầu vào”

Không như những năm trước, kỳ tuyển sinh năm 2006 của Nhạc viện TP.HCM đã có những thay đổi, theo hướng mở rộng đầu vào. Và kể từ năm này,..