» Tìm kiếm:

Võ Xuân Huyện

Quang Ngai Cat trong toi o huyen dao Ly Son len den gan 200.000 dong m3 Quảng Ngãi: Cát trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn lên đến gần 200.000 đồng/m3

Ngày 8.6, ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, do việc khai thác cát ven bờ để trồng tỏi đã cạn kiệt..