» Tìm kiếm:

Võ Ngọc Hiệp

Hai chang trai Bach khoa lam ra bo go chu dan toc thieu so Hai chàng trai Bách khoa làm ra bộ gõ chữ dân tộc thiểu số

Đó là Võ Ngọc Hiệp, quê Tam Kỳ, Quảng Ngãi, hiện công tác tại phòng kỹ thuật của Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói VN tại Tây Nguyên và..