» Tìm kiếm:

Võ Đức Huy

Chua tao duoc chuyen bien can ban trong kinh te tap the Chưa tạo được chuyển biến căn bản trong kinh tế tập thể

“Việc khắc phục những yếu kém của khu vực kinh tế tập thể và ngay trong chỉ đạo điều hành còn chậm, chưa đủ tạo chuyển biến căn bản theo..