Mot George Tenet kien cuong o CIA Một George Tenet kiên cường ở CIA

Vì Giám đốc CIA George Tenet đã nhận trách nhiệm về thông tin Iraq mua uranium từ Niger trong Thông điệp liên bang của Tổng thống, ông sẽ..