» Tìm kiếm:

Vì Đơn Dương

Nen co cai nhin do luong voi dien vien Don Duong Nên có cái nhìn độ lượng với diễn viên Đơn Dương

Vì Đơn Dương diễn xuất rất tuyệt vời trong phim "Chúng ta là người lính" mà con gái tôi đang sống ở Canada nằng nặc đòi về thăm Việt Nam...