» Tìm kiếm:

Vé WorldCup

Ve WorldCup dung chip RFID bi chi trich Vé WorldCup dùng chip RFID bị chỉ trích

Có tới 3,5 triệu vé World Cup 2006 được bán ra có gắn chip RFID, thế nhưng những chiếc vé kiểu này bị chỉ trích là chứa quá nhiều thông tin..