Thi tot nghiep THCS Giam bien tu y roi vi tri Thi tốt nghiệp THCS: Giám biên tự ý rời vị trí

Sáng nay, hơn 1,5 triệu thí sinh (TS) cả nước bước vào ngày thi thứ hai và cũng là ngày cuối cùng thực hiện thi tốt nghiệp THCS. Kết thúc..