» Tìm kiếm:

Uri Noh Woong

Nam toi Han Quoc se rut het quan o Iraq Năm tới Hàn Quốc sẽ rút hết quân ở Iraq

Đảng cầm quyền Uri ở Hàn Quốc cho biết, chính phủ hôm qua đã quyết định sẽ rút toàn bộ 2.300 quân đang đóng tại Iraq về nước vào cuối năm..