» Tìm kiếm:

Upper East Side

Chi tiet vu ma y bay dam va o to a nha ta i New York Chi tiết vụ máy bay đâm vào tòa nhà tại New York

Một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một tòa nhà tại khu vự̣c Upper East Side của thành phố New York, tạo ra một đám cháy lớn. Cảnh sát nói..