» Tìm kiếm:

Ulla Lundqvist

Astrid Lindgren va Pippi tat dai Astrid Lindgren và Pippi tất dài

Mọi điều diễn ra trong cuộc sống thực phải được xảy ra trước tiên trong trí tưởng tượng của một ai đó, Astrid Lindgren đã tin như vậy. Bà..