» Tìm kiếm:

Ukraine Viktor Yanukovich

Bau cu Ukraine Cuoc dua gay can Bầu cử Ukraine: Cuộc đua gay cấn

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine trước thời hạn (30-9) đang trở nên gay cấn và hết sức sít sao. Với 80,3% biên bản kiểm phiếu đã được..

Thu tuong Yanukovich Chinh khach hanh phuc nhat Ukraine 2006 Thủ tướng Yanukovich: Chính khách hạnh phúc nhất Ukraine 2006

Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovich là chính khách thành công nhất Ukraine năm 2005. Đó là kết quả một thăm dò do Quỹ "Các sáng kiến dân..

Ukraine Thu tuong Yanukovich ung ho bau cu lai Ukraine: Thủ tướng Yanukovich ủng hộ bầu cử lại

Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovich tuyên bố ông ủng hộ tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống nếu tìm thấy bằng chứng là có gian lận trong kết..