Google pha rao ngon ngu trong tim kiem Google phá rào ngôn ngữ trong tìm kiếm

Thời gian tới công cụ tìm kiếm của Google sẽ được nâng cấp nhằm cho phép người dùng có thể tìm kiếm nội dung bằng bất kỳ loại ngôn ngữ nào...