» Tìm kiếm:

US Open Svetlena Kuznetsova

Mirza bat ngo ha Kuznetsova Mirza bất ngờ hạ Kuznetsova

Sania Mirza - Cây vợt người Ấn Ðộ - đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi loại cây vợt đương kim vô địch nữ của giải US Open Svetlena..