» Tìm kiếm:

UBND TX Sa Đéc

Dong Thap toa an huy quyet dinh cua UBND thi xa Sa Dec Đồng Tháp: tòa án hủy quyết định của UBND thị xã Sa Đéc

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính của bà Lâm Thị Bót (ở khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc) đối với..