» Tìm kiếm:

UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng

TP HCM muon ban 100 du an dau tu TP HCM muốn "bán" 100 dự án đầu tư

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng vừa quyết định mang 100 dự án kêu gọi đầu tư của thành phố giới thiệu tại Hội chợ đầu tư Vùng kinh..