» Tìm kiếm:

UBND TP Biên Hòa

Dong Nai Doanh nghiep tu nhan bi xu ep Đồng Nai: Doanh nghiệp tư nhân bị xử ép

Trước năm 1999, Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (doanh nghiệp nhà nước, gọi tắt là BBCC) sử dụng diện tích đất..