Ky luat mot Pho chu tich UBND tinh Kỷ luật một Phó chủ tịch UBND tỉnh

Theo nguồn tin của Thanh Niên chiều ngày 8.8 cho biết, UBKT Trung ương Đảng vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông..