Trung Quoc phan doi dai dien Dai Loan du Hoi nghi APEC Trung Quốc phản đối đại diện Đài Loan dự Hội nghị APEC

Nhà lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã phải cử một phái viên khác tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Úc sau khi Trung Quốc phản đối lựa..