» Tìm kiếm:

Trung Tâm Không Gian Kennedy

NASA nghien cuu mot so manh vun bi rot luc phi thuyen Discovery roi be phong NASA nghiên cứu một số mảnh vụn bị rớt lúc phi thuyền Discovery rời bệ phóng

Phi thuyền con thoi Discovery đã phóng thành công lên không gian từ Trung Tâm Không Gian Kennedy ở bang Florida vào sáng thứ Ba, nhưng hiện..