» Tìm kiếm:

Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp

Quan tham va tinh nhan Quan tham và tình nhân

Ngày 29/6, nguyên phó tư lệnh hải quân Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp (62 tuổi) đã phải rời ghế đại biểu Quốc hội khóa 10 vì tội tham nhũng và..

Quan tham va tinh nhan Quan tham và tình nhân

Ngày 29-6, nguyên phó tư lệnh hải quân Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp (62 tuổi) đã phải rời ghế đại biểu Quốc hội khóa 10 vì tội tham nhũng và..