» Tìm kiếm:

Trung Quốc Lỗ Nguyên

Nhat ky trong tu qua nghe thuat thu phap "Nhật ký trong tù" qua nghệ thuật thư pháp

Với sự khâm phục, kính trọng Hồ Chủ tịch, nhà thư pháp người Trung Quốc Lỗ Nguyên đã nỗ lực thể hiện tập thơ. Ông bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm..