» Tìm kiếm:

Trung Quốc Chu Ân Lai

Bo phim hoanh trang ve thu tuong Chu An Lai sap ra mat Bộ phim hoành tráng về thủ tướng Chu Ân Lai sắp ra mắt

Hãng China Film đang chuẩn bị đưa lên màn ảnh cuộc đời của nhà lãnh đạo tài ba của Trung Quốc Chu Ân Lai. Tác phẩm đề cập chủ yếu đến vai..