» Tìm kiếm:

Trong Pháp

Cong chuc se bi kien ra toa neu khong thuc hien nhiem vu Công chức sẽ bị kiện ra tòa nếu không thực hiện nhiệm vụ

Trong Pháp lệnh Giải quyết các vụ án hành chính (sửa đổi), nhiều ý kiến ủng hộ quy định việc công dân có quyền khởi kiện đối với hành vi..