» Tìm kiếm:

Triệu Thị Xoan

Giet chong chi vi me tin Giết chồng chỉ vì... mê tín

Trong lúc hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chồng lại bị "ma làm" nên Xoan đã nghĩ quẩn, đốt nhà giết chồng để diệt ma.