Quang Nam Da Nang han han se keo dai Quảng Nam, Đà Nẵng: hạn hán sẽ kéo dài

Nắng nóng kéo dài liên tục trong suốt gần cả tuần qua đã khiến nguồn nước trên sông Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam bị nhiễm mặn nặng...