Trao PNTR cho Viet Nam vi cam giac toi loi chien tranh Trao PNTR cho Việt Nam vì cảm giác tội lỗi chiến tranh

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Charles Grassley cho biết, cảm giác tội lỗi vì cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy việc thông qua dự..

Thuong vien My hoi thuc trao PNTR cho Viet Nam Thượng viện Mỹ hối thúc trao PNTR cho Việt Nam

Trao PNTR cho Việt Nam là một "bước ngoặt có giá trị thương mại và mang tính lịch sử", đó là một phần trích dẫn trong lá thư của hai Thượng..