» Tìm kiếm:

Trang Đình Luyện

Thu kho Trung tam phan phoi san pham P G tham o Thủ kho Trung tâm phân phối sản phẩm P-G tham ô

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trang Đình Luyện, nguyên thủ kho của Trung tâm phân phối sản phẩm..