» Tìm kiếm:

Trận Italia

Video Clips Tu lieu Video Clips Tư liệu

Nhằm cung cấp cho bạn đọc TT những hình ảnh sinh động và đáng nhớ qua các kì Wordl Cup, chúng tôi sẽ upload lần lượt các tư liệu video đã..

Ngo ngo Quo Cup Ngồ ngộ Quơ Cúp

Méc trọng tài: Trận ĐỨC - THỤY ĐIỂN 2-0: Xuất hiện mánh mới của cầu thủ: Chạy lại "méc" trọng tài, gây sức ép, đòi trọng tài phạt đối thủ,..