» Tìm kiếm:

Trần Vĩnh Quý

Tran Vinh Quy Diep vien Nhat thanh lanh daoTrung Quoc Trần Vĩnh Quý - Điệp viên Nhật thành lãnh đạoTrung Quốc

Tài liệu dưới đây được đăng trên “Thư san báo” và được đăng lại trên china.com ngày 27/9/2005 với nhan đề “Trần Vĩnh Quý - kẻ từng là..

Tran Vinh Quy Diep vien Nhat thanh lanh daoTrung Quoc Trần Vĩnh Quý - Điệp viên Nhật thành lãnh đạoTrung Quốc

Tháng 12/1968, đảng ủy quân đoàn 69 chính thức trình báo vấn đề lịch sử của Trần Vĩnh Quý lên đảng ủy Quân khu Bắc Kinh để báo cáo lên..