» Tìm kiếm:

Trần Thị Phương Dung

Ke toan thu viec rut tien cua giam doc nguoi Phap Kế toán thử việc rút tiền của giám đốc người Pháp

Nhân viên kế toán mới thử việc được hơn 30 ngày tại một công ty nội thất đã giả mạo chữ ký của vị giám đốc người Pháp, rút tiền trong tài..