» Tìm kiếm:

Trần Quế Sơn

Ngay em thi hoa hau anh o nha lam tho Ngày em thi hoa hậu - anh ở nhà làm thơ?

Câu hỏi đặt ra cho Huỳnh Hữu Võ, tác giả phần thơ của một lúc 2 CD ca nhạc: Vẫn còn có em bên đời và Vừa khuyết vầng trăng em đã thu. Trong..