» Tìm kiếm:

Trần Phú Khánh

Can kiem toan nganh dien truoc khi tang gia Cần kiểm toán ngành điện trước khi tăng giá

Ngành điện còn nhiều lãng phí, sai phạm, trong khi đó lại đầu tư vào viễn thông. Trước khi cho ngành điện tăng giá, Chính phủ cần cho tiến..