» Tìm kiếm:

Trần Mai Hương

Se co 25 so dai bieu HDND cac cap la nu Sẽ có 25% số đại biểu HĐND các cấp là nữ

Ngày 2/4, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia "Vì sự tiến bộ của phụ nữ", bà Trần Mai Hương cho biết tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp..