» Tìm kiếm:

Trần Dần

Ve Nam Dinh dat van nhan Về Nam Định, đất văn nhân

Về Nam Định tôi được uống rượu chuyện trò cùng nhà văn Lê Hoài Nam, một cây bút nhiều trăn trở. Anh nguyên là phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ..