» Tìm kiếm:

Trần Chánh Khương

Ung thu o tre em Nhieu loai co the dieu tri khoi Ung thư ở trẻ em: Nhiều loại có thể điều trị khỏi

Bác sĩ Trần Chánh Khương, Trưởng khoa nội 3, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết: hiện nay ở các nước phát triển tỷ lệ điều trị khỏi bệnh ung..

23 ung thu tre em co co may duoc chua khoi 2/3 ung thư trẻ em có cơ may được chữa khỏi

Đừng nhầm lẫn triệu chứng ung thư với các bệnh thông thường mà bỏ qua. Điều trị sớm, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao.

23 ung thu tre em co co may duoc chua khoi 2/3 ung thư trẻ em có cơ may được chữa khỏi

Đừng nhầm lẫn triệu chứng ung thư với các bệnh thông thường mà bỏ qua. Điều trị sớm, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao

2 3 ung thu tre em co co may duoc chua khoi 2/3 ung thư trẻ em có cơ may được chữa khỏi

Đừng nhầm lẫn triệu chứng ung thư với các bệnh thông thường mà bỏ qua. Điều trị sớm, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao.