» Tìm kiếm:

Trần Đình Nguyên

5 sinh vien Viet Nam tot nghiep loai uu tai DH Quoc gia Singapore 5 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp loại ưu tại ĐH Quốc gia Singapore

5 cựu học sinh cùng lứa 1997 - 2000 của Trường Phổ thông Năng khiếu TP Hồ Chí Minh là Huỳnh Quang Thuận, Phạm Thanh Phong, Huỳnh Ngọc Đăng..