» Tìm kiếm:

Trường THPT Lý Tự Trọng

Da giai toa vat can truoc cong truong Đã giải tỏa vật cản trước cổng trường.

Báo Thanh Niên số ra ngày 5/4/2004 phản ảnh về tình trạng hàng đống cột điện phế thải do đơn vị thi công sau khi tháo dỡ thay thế cột mới..

Tu hoc va cong bang dan chu trong giao duc Tự học và công bằng dân chủ trong giáo dục

Năm 1954, một học sinh trường quận, đậu vào đệ thất (lớp 6 bây giờ) Trường trung học Võ Tánh - Nha Trang (bây giờ là Trường THPT Lý Tự..