» Tìm kiếm:

Trường ĐHSK

Cam sinh vien dien o vu truong quan bar Lung tung Cấm sinh viên diễn ở vũ truờng, quán bar: Lúng túng!

"Tôi thấy việc kiểm tra, giám sát với sinh viên là cần thiết, nhưng các nhà hàng vũ trường, vũ trường, phòng trà... được phép hoạt động..

Cam sinh vien dien o vu truong quan bar Lung tung Cấm sinh viên diễn ở vũ trường, quán bar: Lúng túng!

Tôi thấy việc kiểm tra, giám sát với sinh viên là cần thiết, nhưng các nhà hàng vũ trường, vũ trường, phòng trà... được phép hoạt động kinh..