» Tìm kiếm:

Trương Tất Thọ

Chut thong dong tang nguoi ban ron Chút thong dong tặng người bận rộn

Đó là tên cuốn sách do Công ty sơn ICI Việt Nam thực hiện vừa ra mắt. Tham gia trong tập sách có các tác giả: nhà thơ Thanh Thảo, nhà thơ..