» Tìm kiếm:

Trương Hoài Trang

Game online co lam nghen mang Internet Game online có làm nghẽn mạng Internet?

Trao đổi với TS, ông Trương Hoài Trang - phó giám đốc Công ty điện toán truyền số liệu VDC - cho biết:

2010 Games online VN moi chi chiem 25 thi phan trong nuoc 2010: Games online VN mới chỉ chiếm 25% thị phần trong nuớc

Doanh thu game online của Việt Nam trên thị trường nội địa sẽ đạt 83 triệu USD vào năm 2010, tuy nhiên các Game của Việt Nam sản xuất sẽ..