» Tìm kiếm:

Trên Sài Gòn

Toi thay an tam khi do o cac cay xang quan doi Tôi thấy an tâm khi đổ ở các cây xăng quân đội

Trên Sài Gòn này mình thấy vừa ý nhất với khoảng 5 cây xăng trong hàng trăm cây xăng mà mình đã đổ. Và mình nghiệm ra rằng mình yên tâm hơn..