» Tìm kiếm:

Tian Chang Investment Co

Trung Quoc mua 5 trieu tan than cua Viet Nam Trung Quốc mua 5 triệu tấn than của Việt Nam

Ngày 4/3, các công ty của Trung Quốc và Việt Nam đã ký được một hiệp định hợp tác và mua bán than đá với khối lượng lớn. Thỏa thuận trên..