» Tìm kiếm:

Tiểu Loan

Ai duoc va ai mat voi song Mekong Ai được và ai mất với sông Mekong?

Trong nhiều thế kỷ qua, Trung Quốc hầu như không đụng đến con sông Mekong mênh mông, cứ để cho nước từ thượng nguồn của con sông này chảy..