» Tìm kiếm:

Thomas O’Dore

Da co mot tuyen bo quan trong tu WTO Đã có một tuyên bố quan trọng từ WTO

Trao đổi lại với VietNamNet về “một tuyên bố quan trọng vào cuối tuần tới” như tiên liệu của mình, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ..

PNTR chi con van de thoi gian PNTR: chỉ còn vấn đề thời gian

Trong chuyến về Mỹ làm việc, ông Thomas O’Dore - chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam - cùng các thành viên trong đoàn..

PNTR chi con van de thoi gian PNTR: chỉ còn vấn đề thời gian

Trong chuyến về Mỹ làm việc, ông Thomas O’Dore - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn AmCham..