» Tìm kiếm:

Thomas Kristensen

Phat hien loi giup tin tac bat coc PC Mac Phát hiện lỗi giúp tin tặc "bắt cóc" PC Mac

Hãng bảo mật Secunia cảnh báo PC Mac giờ đây hoàn toàn có thể bị tin tặc "bắt cóc" nếu chúng khai thác thành công một lỗi bảo mật chết..