Phai chang chung ta dang thuc hien mot nen GD boi den Phải chăng chúng ta đang thực hiện một nền GD "bôi đen"?

TP - GS Văn Như Cương: "Tôi thực sự lo lắng vì giáo dục sẽ xuống cấp nghiêm trọng nếu như tiến hành nhập 2 kỳ thi làm 1 và tiến hành thi..